Posted by admin

Jakimi sposobami może być wykonana wycena firmy

Na co i w jaki sposób się wykonuje wycenę przedsiębiorstwa
Dość często występującą praktyką w funkcjonowaniu dużej ilości firm jest wykonanie ich dokładnej wyceny. Zrobić to można paroma sposobami, pośród jakich najbardziej popularne są trzy, to znaczy porównawcza, majątkowa i dochodowa. Każda z nich w zupełnie inny sposób podchodzi do tematu wyceniania i wykorzystuje inne wskaźniki, z tego też powodu w każdej sytuacji należy dobrać taką, jaka będzie najbardziej odpowiednia. W przypadku podejścia porównawczego ogólna wartość firmy ustalona zostaje w oparciu o inne podmioty, które są podobnej wielkości i funkcjonują w takiej samej branży. Z kolei wycena przedsiębiorstwa majątkowa gromadzi wszystkie aktywa firmy, odlicza od nich pasywa i ta różnica jest końcowym wynikiem analizy. W niektórych przypadkach najlepiej będzie się sprawdzać podejście dochodowe, w którym wartość firmy szacowana jest w oparciu o przyszłe dochody. Wyceny wykonuje w dużej ilości przypadków. Niekiedy o nie poproszą banki, wykonuje się je również przy kupnie albo emisji pakietu akcji.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.